Välkomna till SAK!

Vi är en kommitté med 10 ledarmöter som cirka 1 gång per månad träffas för att utarbeta programpunkter med intressant innehåll och aktiviteter som sprider kunskap, vänskap och glädje bland de boende här på Anneberg.

Vår vision är att vi tillsammans med Annebergsgårdens personal och restauratörer skall skapa en trivsam atmosfär här. Varje vår och höst berättar vi vid ett informationsmöte för alla nyinflyttade om alla faciliteter, föreningar och aktiviteter som finns här på Annebergsgården. SAK:s aktiviteter finansieras av de boende här och våra informationer sätts upp med gröna affischer på anslagstavlorna i korridorerna.

Samarbetskommittens ledamöter 2024
NamnTrappaTelefonE-post
Erik Larsson
Ordförande
B:2073-065 47 43
Ulf Flinth
Vice ordförande
F:4076-116 35 25
Leif Karlsson
Kassör
F:2070-344 02 45
Marianne Rydqvist
Vice kassör
G:3070- 876 33 52
Sverker Sjöberg
Sekreterare
B:14073-639 21 21
Christina Twede
Vice sekreterare
B:4070-399 47 51
Inger Reijs
Styrelseledamot
F:3073-534 00 61
Bertil Sjöström
Suppleant
G:3073- 236 36 06
Jörgen Palm
Suppleant
D:6070- 749 56 56
Jan Persson
Suppleant
D:5073- 252 10 06

Se SAK program, klicka här!