Register

NOTE! Use only lowercase letters and not strange characters or spaces in the username above.

Forgot password?

Please enter the e-mail address for your account. A verification token will be sent to you. Once you have received the token, you will be able to choose a new password for your account.

Ett hyresgästråd valt av hyresgästerna har bildats för att tillvarata hyresgästernas intressen. Våra sammankomster har vi en gång i månaden med undantag juni-augusti. Vi handhar hyresgästernas önskemål till vår VD Kristina Magnusson. Samlade protokoll finns att tillgå i biblioteket. Hyresgästrådet har en brevlåda vid anslagstavlan vid entrén, som tömmes regelbundet.

Hyresgästrådets sammansättning 2020 - 2021 ser ut som följer:

 

Hyresrådets ledamöter 2020 - 2021
Namn Trappa Telefon
Bengt Runner, ordf Trappa A 070-930 12 10
Per Winbladh, v.ordf. Trappa A 073-104 07 62
Ann-Kristin Sahlin, sekr Trappa D 070-546 32 10
Bertil Ohlqvist Trappa D 076-185 29 97
Bo Sahlin Trappa D 070-658 73 36
Claes Robinson Trappa A 070-816 13 49
Birgitta Odell-Persson Trappa D 070-537 74 07

 

Vi använder cookies för att ge dig en bättre upplevelse av Annebergsgårdens webb.  Jag förstår  Mer information