Hyresgästråd

Ett hyresgästråd valt av hyresgästerna har bildats för att tillvarata hyresgästernas intressen. Våra sammankomster har vi en gång i månaden med undantag juni-augusti. Vi handhar hyresgästernas önskemål till vår VD Kristina Magnusson. Samlade protokoll finns att tillgå i biblioteket. Hyresgästrådet har en brevlåda vid anslagstavlan vid entrén, som tömmes regelbundet.

Hyresgästrådets sammansättning ser ut som följer:

Hyresrådets ledamöter 2024 – 2025
NamnTrappaTelefonE-post
Claes RobinssonA-3070-8161349
Bertil OhlqvistD-2076-185 29 97
Ann-Kristin SahlinC-8070-546 32 10
Bo SahlinC-8070-658 73 36
lb NielsenA-12070-946 14 06
Helena PerssonG-8070-236 40 76
Jörgen PalmD-7070-749 56 56