En unik stiftelse för ett unikt boende

Malmöindustriers Personalstiftelse för Pensionärshem, dagligt talat Annebergsgården, stiftades den 9 september 1963 av Kockums Mekaniska Verkstads Aktiebolag (nuv. Saab Kockums AB), Skånska Cementaktiebolaget (nuv. Heidelberg Materials), AB Skånska Cementgjuteriet (nuv. Skanska AB) samt Svenska Sockerfabriks AB (nuv. Nordic Sugar AB ):

”med ändamål att utan enskilt vinstsyfte förvärva mark i Malmö med äganderätt eller tomträtt och att på denna mark uppföra, förvalta och driva pensionärshem, uteslutande för tjänstemän som avgått med eller komma att avgå med pension från anställning hos…”
… ovanstående bolag.

Ovanstående gäller fortfarande idag med undantag för 1-rumslägenheter, som även får hyras ut till utomstående och begreppet tjänstemän har ersatts med begreppet medarbetare.

Under åren 1964 – 1965 uppfördes nuvarande byggnader, innehållande ca 225 lägenheter samt gemensamma lokaler i ett 8-våningshus och ett 16-våningshus. I husen finns fördelat 39 st 1-rumslägenheter, 65 st 2-rumslägenheter, 63 st 3-rumslägenheter och 55 st 4 rumslägenheter. Inom anläggningen finns bastu, bibliotek, biljard, frisör, fotvård, gästrum, hobbylokaler, motionsrum, restaurang och sällskapslokaler.

Annebergsgårdens service mm är förlagda inomhus, så att hyresgästerna kan nå restaurang och sällskapslokaler liksom andra lägenheter inom anläggningen utan att behöva gå utomhus, men givetvis kan den vackra parkmiljön kring byggnaderna utnyttjas för promenader och rekreation.

Anläggningen är uppkallad efter den på platsen tidigare belägna gården – Anneberg.