Certifierad fastighet

Att vår fastighet är certifierad innebär att vi får ett kvitto på att fastigheten lever upp till de lagar och regler som finns.