Seniorboende sedan mitten av 1960-talet

En stiftelse bildades 1963 för att driva Annebergsgården som ett seniorboende för tjänstemän inom Skanska AB, Heidelberg Materials, Saab Kockums AB och Nordic Sugar AB. Annebergsgården byggdes 1964-1966.

Fr om den 1 januari 2015 har begreppet tjänstemän ändrats till att gälla medarbetare och sålunda ges det nu möjlighet för samtliga anställda på stiftarbolagen att ansöka och få boende på Annebergsgården.

VD Kristina Magnusson samordnar och driver idag verksamheten på uppdrag från stiftelsen. Verksamhetens kansli återfinns i anslutning till Annebergsgårdens entre.

Jubileumsbok Anneberg 50 år

Ladda ner jubileumsboken här …

Stiftarbolagen:

Saab Kockums AB

Heidelberg Materials

Skanska AB

Nordic Sugar AB