Annebergsgården i Malmö

Reglerna enligt stadgarna är att lägenheterna i första hand hyrs ut till medarbetare som varit anställda och avgått eller kommer att avgå med pension från Stiftarbolagen:

Saab Kockums AB

Heidelberg Materials

Skanska AB

Nordic Sugar AB

Vid inflyttning skall sökande fyllt 50 år.

Efterlevande make/maka/sambo har rätt att bo kvar. Däremot kan barn eller annan arvinge ej räkna med att disponera lägenheten.

Den som är i behov av kontinuerlig vård och tillsyn, kan med hänsyn till anläggningens karaktär ej erhålla lägenhet.

På varje Stiftarbolag finns en köansvarig.

Erbjudande att ställa sig i kö skickas ut till den anställde det år vederbörande fyller 50. Bifogade anmälningsblankett ifylles och undertecknas av den anställde samt representant för företaget.

Det kan kanske kännas tidigt att ställa sig i kö redan vid 50 men köerna är långa och väntetiden kan bli upp till 10 år.

Köansvarig på företaget skickar en påminnelse även till de som är över 50 år förslagsvis vartannat år att man kan ställa sig i kö till lägenhet i Annebergsgården.

Kösystemet är uppbyggt enligt följande:

Alt I
Tillträde till lägenhet den medarbetare som avgått eller kommer att avgå med pension från något av Stiftarbolagen.

Alt II
Tillträde till lägenhet den medarbetare som varit anställd på något Stiftarbolag – 1 år eller mer.

Alt III 
Tillträde till lägenhet den medarbetare som varit anställd på något Stiftarbolag – mindre än 1 år.

Alt IV
Utomstående kan ställa sig i kö till 1:or och kan få tillträde till lägenhet efter det att erbjudandet har gått till anställda på Stiftarbolagen. Vid inflyttning skall sökande fyllt 50 år.

Man får totalt 4 erbjudanden om lägenhet. Tackar man nej till samtliga dessa plockas man bort från kölistan.